MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten.

Al vanaf 1904 werkten Anton Roelofs en Wilhelmina Hormes, de eerste voorgangers van Hormes Catering & Vleesspecialiteiten, al aan MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een benaming die in die jaren nog niet bestond maar tegenwoordig wel zo wordt genoemd. Onbewust zagen zij dat als essentieel in de bedrijfsvoering. Zij hadden al oog voor de maatschappij waarin het bedrijf actief was. Kort samengevat in hedendaagse termen: People, Planet en Profit. Het zou immers de continuïteit van het bedrijf ten goede komen. De betrokkenheid van ondernemer Tom Hormes bij de maatschappij waarin hij leeft blijkt o.a. uit het gegeven dat hij al sinds 1984 lid is van de vrijwillige brandweer. Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten sponsort o.a. de voetbalclubs AWC en Niftrik en de organisaties De Zonnebloem, Stichting Alpe d'HuZes, wandelvereniging 'Voetje voor Voetje' en Unicef.

People
People, dus ons team, is van heel groot belang. In de media wordt vaak gesproken over 'menselijk kapitaal' en dat vraagt om een professionele benadering. Wij realiseren goede arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsverhoudingen en goede arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers. Zo werken bijvoorbeeld Bert Hermsen (57) 42 jaar, Rosina de Wildt (51) 18 jaar, Gerrie Schaminee (54) 10 jaar, zaterdaghulp Martijn Willems (33) 16 jaar, Ben de Jong (27) 11 jaar en Astrid Rutten (24) 5 jaar bij de familie Hormes.  

- wij vinden het niet meer dan normaal als een goede werkgever tenminste de cao voor de slagersbranche na te leven
- wij leggen in een arbeidsovereenkomst de gemaakte afspraken met medewerkers vast, waardoor onduidelijkheden worden voorkomen
- door de sfeer en kleinschaligheid van ons bedrijf, is er feitelijk voortdurend sprake van werkoverleg. Kleine probleempjes worden daardoor niet groter dan ze zijn en worden vrijwel meteen opgelost. Voor iets 'kleins' een groter probleem wordt, is in onderling overleg naar een oplossing gezocht
- nieuwe (ook parttime) medewerkers, krijgen een goed inwerkprogramma waarin de diverse werkzaamheden van het bedrijf aan bod komen
- wij zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving
- wij zorgen voor deelname van onze medewerkers aan minimaal één informatieve of educatieve activiteit, gerelateerd aan het slagersvak (bijvoorbeeld bezoek aan vakbeurs of leverancier, kookworkshop, demonstratie van vaktechnieken en cursus)

Planet
Product
Eén van de belangrijkste zaken waarmee wij werken is ons product. Wij kiezen voor duurzame partners voor leveringen dus leveranciers die ook duurzaam ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Het gevoel van het dier gaat boven het gewin van de mens. De consument vraagt terecht steeds meer naar eerlijk vlees. Bij Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten weten we generaties lang, dat je dit alleen bereikt met een 100% focus op het welzijn van de dieren tijdens hun leven. Die filosofie brengt Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten met veel succes in de praktijk. Eerlijk en heerlijk vlees? Dat bereiken we door uitsluitend zaken te doen met dezelfde en ons bekende veehouders. De waarborg voor diervriendelijke huisvesting, vertrouwd varkensvoer, een groen label en zo min mogelijk schadelijke effecten op het milieu.

Wij kopen zo veel mogelijk gecertificeerd vlees in zoals biologisch vlees (EKO/Demeter), varkensvlees met Milieukeur (SMK), Beter leven Kenmerk (Dierenbescherming) of scharrelvlees (PrOduCErT). Ons rundvlees komt van het Wijchense land, namelijk van veehouder Frank Moors in Bergharen. Ons varkensvlees komt van Vleeshandel Willems in Ewijk en onze kip van poelier van de Heuvel in Wijchen.

Elektriciteit
Aandacht voor het elektriciteit en waterverbruik wordt eerlijk gezegd niet alleen gedaan vanuit aspecten van duurzaamheid, maar ook om besparingen te realiseren. Enkele voorbeelden:

- wij gebruiken groene stroom en dragen zo direct bij aan de reductie van CO2
- wij laten licht niet onnodig branden in ruimtes die niet worden gebruikt. Bewegingsmelders of tijdschakelaars helpen hierbij
- zoals u bij ons kunt zien werken wij niet meer met een toonbank. Dat scheelt al heel veel in elektriciteitsverbruik
- om het energieverbruik te reduceren produceren wij 2 maal per week, namelijk op dinsdag en op vrijdag
- apparatuur die (voorlopig) niet wordt gebruikt, zetten wij uit
- wij gaan heel zorgvuldig om met onze koelingen, temeer daar onze klanten vaak de producten die ze bij ons kopen ook invriezen. Wij stapelen producten niet hoger op dan de laadlijn, sluiten koel- en vriescellen zo snel mogelijk, maken de condensor maandelijks schoon en zorgen ervoor dat de verdamper schoon en ijsvrij wordt gemaakt
- alle koeling en vriezers worden minimaal 1 keer per jaar onderhouden door hierin gespecialiseerde bedrijven
- wij registreren het elektriciteitgebruik per kwartaal
- wij letten bij aanschaf van nieuwe apparatuur op het energielabel en kiezen voor apparatuur die het meest zuinig in gebruik zijn
- bij vervanging kiezen wij voor spaarlampen en overwegen LED lampen

Water
- wij laten de kraan niet onnodig openstaan
- wij beperken watervervuiling door vuil en resten eerst droog te verwijderen voordat water wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij schoonmaken
- wij registeren het waterverbruik per kwartaal zodat wij nog bewuster worden van het verbruik en dit nog verder terug kunnen dringen

Afval
- wij hebben ook veel aandacht voor afval. Door het verminderen hiervan en dit te recyclen, belasten wij minder het milieu
- wij scheiden schoon papier/karton van het overige afval zoals dat nu ook wettelijk verplicht is
- het vleesafval (cat I, II en III) wordt gescheiden van het overige afval
- wij geven gevaarlijk afval ((TL-buizen, spaarlampen) retour aan de installateur of leveren dit in bij de milieustraat of chemokar
- wij verpakken het grootste deel van het verse vlees pas op het moment dat het wordt besteld. Voorverpakking beperken wij tot een absoluut minimum
- wij hergebruiken verpakkingsemmers van kruiden en andere ingrediënten.

Bedrijfsauto
- wij streven naar een goede logistiek rondom leveringen. Efficiënter vervoer levert alleen een beperkter CO2 uitstoot op. Daarom maken wij gebruik van een rittenplanning
- zo mogelijk worden bestellingen in de omgeving zelfs per fiets bezorgd
- wij gebruiken reinigings en desinfecteermiddelen die niet milieugevaarlijk zijn
- wij zorgen voor jaarlijks onderhoud van het koelsysteem in de bedrijfsauto
- wij rijden volgens 'het nieuwe rijden' dus met energie-efficiënter rijgedrag
- bij vervanging zullen wij kiezen voor een auto met een schone motor (energielabel A) en duurzame brandstof zoals gas

Reinigingsmidddelen
- schoonmaak en hygiëne zijn erg belangrijk in de slagerij en cateringbedrijf. Het gebruik van de juiste middelen beperkt de waterverontreiniging. Daarom gebruiken wij reiningsmiddelen op basis van enzymen, die niet milieugevaarlijk zijn
- er is een werkplekinstructiekaart aanwezig bij elk reinigings en desinfectiemiddel zodat alle medewerkers weten hoe zij hier veilig mee moeten werken
- wij bergen reinings en desinfectiemiddelen (ook de aangebroken verpakkingen) velig op in een aparte afsluitbare droge ruimte kast
- wij overschrijden de voorgeschreven dosering niet

Verpakkingsmateriaal
- bij het verpakkingsmateriaal dat wij gebruiken, proberen wij zo duurzaam mogelijk te zijn. We gebruiken bijvoorbeeld plastic verpakkingen die vrij zijn van PVC (polyvinylchloride) met uitzondering van rekfolie
- wij gebruiken voor grote bestellingen van vaste klanten een verpakking die meermalig kan worden gebruikt bijvoorbeeld kunstof kratten
- wij proberen zoveel mogelijk verpakkingen te beperken
- wij gebruiken vleeswarenschaaltjes en foodcontainers die zijn gemaakt van plantaardige grondstoffen bijvoorbeeld zetmeel van maïs of pulp van suikerriet
- wij geven draagtassen uit die zijn gemaakt van plantaardige grondstoffen

Profit
Naast duurzaamheidsaspecten levert deze werkwijze in heel veel gevallen ook een rendementsverbetering op.